• Aanvullende stukken ALV zaterdag 22 september

  9 aug 2018
 • Aanvullend op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2018 die per post naar alle leden is gezonden,  hierbij de links naar de overige vergaderstukken.

  - De notulen van 22 september 2017;
  - Het jaarverslag seizoen 2017-2018;
  - Privacyverklaring;
  - Beleidsplan 2018-2022.

  Heb je hier vragen over, mail deze dan naar secretaris@langlauf.nl. Dan kunnen wij het antwoord voorbereiden of je persoonlijk antwoorden.

  Na de vergadering is er tijd om gezellig met elkaar in gesprek te gaan. Het is leuk als je meedoet met de potluck en iets lekkers meeneemt om te delen met de anderen. Wij verheugen ons op een vlotte vergadering en een levendige potluck. Tot zaterdag 22 september, 16.00 uur.