• Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 augustus, oproep nieuw bestuurslid evenementen

  12 aug 2023
 • De Algemene Ledenvergadering van Langlaufvereniging Gouda wordt dit jaar gehouden op zaterdag 26 augustus, van 15.00 tot 17.00 uur.

   

  Naast het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting verwacht het bestuur kandidaten te kunnen presenteren voor de functies van voorzitter en penningmeester. Naast Martien de Vries (voorzitter) en Wim Bresser (penningmeester) heeft ook Petra de Bruijn (evenementen) aangegeven het bestuur te willen verlaten.

   

  Het bestuur nodigt leden nadrukkelijk uit zich te melden als hij of zij belangstelling heeft voor met name de functie van bestuurslid evenementen. Graag melden bij voorzitter of secretaris (voorzitter@langlauf.nl)