• Cursussen en clinics nu in tweetallen

  10 jan 2021
 • Vooruitlopend op onze inschatting dat de lockdown per 19 januari zal worden verlengd, denken we als vereniging na over andere mogelijkheden om lessen en clinics te kunnen blijven aanbieden. Dit gaan we zo doen:

   

  Cursussen
  Er komen 2 series van 3 lessen in tweetallen.
  Serie 3: van vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10; t/m 22, 23 en 24 januari.
  Serie 4: van vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 31 januari; t/m 12, 13 en 14 februari.
  Kosten voor niet leden: € 110 p.p. voor 3 lessen in tweetallen (aangepast tarief)

  Lessen worden gegeven op A- en B-niveau.

   

  Clinics

  2 uur les (inclusief korte drinkpauze)

  Kosten voor niet leden: € 70 p.p. voor 2 uur les in tweetallen (aangepast tarief)

   

  Cursisten die zich al hebben aangemeld voor een cursus/clinic worden persoonlijk benaderd met de nieuwe mogelijkheden. 

  Mochten er straks toch lessen van 4 personen mogelijk zijn, dan gebeurt dat vanaf serie 4; ook 3 lessen.

   

  Trainingen
  Leden die al een B-cursus hebben gehad en goed de heuvels afkunnen, kunnen meedoen met een training op zaterdagmorgen (10 uur) of op zondagmorgen (10 uur). 

  Kosten: bezit van baanabonnement en een trainingskaart: € 21 voor 5 trainingen.

  Meld je aan met naam en 06-nummer via activiteiten@langlauf.nl zodat je ingeschreven kan worden in de Teamy app.