• Een gezellige nieuwjaarsreceptie

    6 jan 2019
  • De nieuwjaarsreceptie is druk bezocht. Het was gezellig om bij te praten. Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, werd een enquête uitgedeeld over de behoefte aan openingstijden voor het nieuwe seizoen. Ook werd aangekondigd dat we ons 35-jarig lustrum van dit jaar willen vieren met een activiteitendag op zondag 29 september en een feestavond eind november. De feestavond wordt waarschijnlijk gecombineerd met een reünie. Daarom ook de oproep om oud-leden aan te melden met naam, adres en/of mailadres die uitgenodigd kunnen worden voor deze bijeenkomst. We hebben namelijk niet meer alle namen en adressen van oud-leden.

    Ook een bedankje aan alle vrijwilligers voor hun inzet en een passend presentje: een buff met ons logo in veelvoud erop. De volgende ochtend droegen al diverse leden de buff.