• Irene van den Berg en Svebor Heruc toegetreden tot bestuur op de ALV van 22 september

  27 sep 2017
 • Tijdens de ALV is afscheid genomen van Norbert Sedee als bestuurslid technische zaken. Hij werd lovend toegesproken door Bea Marsman, onze voorzitter. Zij noemde hem behulpzaam, zorgzaam, gedegen, precies, doordacht, compleet, betrouwbaar; afspraak is afspraak; aardig, opgewekt en een werklustig type!

  Norbert wordt opgevolgd door Irene van den Berg die aangaf dat er ‘eindelijk een functie kwam die zij leuk vindt!’ Zij zal met de overgedragen documentatie van Norbert en met behulp van de leden de technische zaken gaan behartigen, te starten met het leggen van de baan.

  Svebor Heruc is toegevoegd aan het bestuur als bestuursmedewerker. Zo leren wij elkaar wederzijds kennen en kan Svebor zich inwerken in het reilen en zeilen van de vereniging.

  Tijdens de vergadering werd ook de website ‘onthuld’ op het nieuwe tv-scherm dat met subsidie van de NSKIV is aangeschaft. De werkgroep onder leiding van Dirk Rompel mocht de welgemeende complimenten in ontvangst nemen. Dirk werd bedankt voor al zijn werkzaamheden als functioneel beheerder. Hij heeft daar veel werk, tijd, aandacht en enthousiasme in gestoken. Ook dank aan Edwin Valentijn, die zeker 20 jaar de vorige website heeft beheerd. Hij krijgt ook een presentje als dank voor al zijn werk, stil op de achtergrond.

  Naast de vastgestelde agendapunten konden de aanwezigen enkele punten uit het nieuw op te stellen beleidsplan bediscussiëren: jeugd; ledenaantal; verplichte vrijwilligerstaken; wat is ons sportaanbod en de nieuwsbrief. Besloten is met een aantal leden tijdens een aparte discussieavond dieper in te gaan op deze punten zodat de vereniging de koers voor de komende jaren kan bepalen. Je bent welkom op donderdag 26 oktober, 20.00 uur, in de skihut.