• Veilig Sportklimaat

  23 apr 2019
 • Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor het onderwerp veilig sportklimaat. Binnen onze vereniging heeft dat ertoe geleid dat we in de algemene ledenvergadering van september 2018 de gedragscode veilig sportklimaat hebben vastgesteld.

  Gezien de buitengewone ingrijpendheid van sexueel misbruik en sexuele intimidatie hebben NOC-NSF en de aangesloten sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

  We zullen onze gedragscode hierop aanpassen.

  Nadere informatie is te vinden op de website van de NSkiV.

  Ook is er een Infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.