• vergaderstukken ALV 22 september 2017

    10 sep 2017
  • Hierbij de links naar de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2017.

    Allereerst de link naar de agenda.  Deze is ook per post naar alle leden gezonden. Bij de drukker is iets mis gegaan met de nummering  van de agendapunten. Dat is nu hersteld.

    De financiële stukken zijn ook per post naar alle leden gezonden. Deze worden verder niet digitaal verspreid. Wel zullen op de vergadering kopieën beschikbaar zijn.

    Verder de link naar de notulen, naar het jaarverslag, naar het winterprogramma en naar het concept-beleidsplan. Dit laatste is nog niet gereed. We willen graag een eerste discussie hierover bij de ALV en later met een groepje leden het beleidsplan verder uitwerken.